Afişarea certificatului energetic, obligatorie de astăzi şi pentru clădirile de comerţ sau cele de birouri!

Certificatul de performanţă energetică trebuie să fie afişat, la loc accesibil şi vizibil publicului, şi în cazul clădirilor de birouri, clădirilor de comerţ, hotelurilor şi restaurantelor, conform unui act normativ intrat azi în vigoare.

Până acum, această obligaţie revenea doar proprietarilor şi administratorilor clădirilor de interes sau de utilitate publică. Amenda pentru nerespectarea obligaţiei va putea ajunge până la 2.500 de lei.

Extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică este o măsură inclusă în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie şi se aplică de astăzi.

Nu doar proprietarii/administratorii clădirilor de interes şi de utilitate publică trebuie să afişeze, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică. Această obligaţie revine de-acum şi proprietarilor/administratorilor altor tipuri de clădiri vizitate de public în mod frecvent.

“În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1) care sunt frecvent vizitate de public”, scrie în documentul amintit.

Mai exact, se face referire la clădirile de birouri, de comerţ, de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurante, construcţii pentru activităţi sportive, precum şi orice alte tipuri de clădiri consumatoare de energie vizitate frecvent de public.

Până acum, aşa cum se arăta în Legea performanţei energetice, obligaţia de a afişa certificatul se adresa doar proprietarilor/administratorilor de clădiri de interes sau de utilitate publică.

Dacă la momentul actual amenda pentru nerespectarea obligaţiei este cuprinsă între 500 şi 1.000 de lei, OG nr. 13/2016 prevede că aceasta va fi cuprinsă, din 28 februarie, între 1.250 şi 2.500 de lei.

Certificatul de performanţă energetică este un document în care se indică performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire, care cuprinde date cu privire la consumurile de energie din construcţie şi, dacă este cazul, recomandari pentru reducerea acestora.

Important! În altă ordine de idei, noul act normativ mai instituie şi obligaţia deţinătorilor clădirilor publice de a pune în aplicare, în perioada de valabilitate a certificatului, măsurile recomandate incluse în acest document. Asta înseamnă, în principiu, expertizarea tehnică structurală şi auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie. În acelaşi timp, primarii localităţilor urbane cu peste 5.000 de locuitori trebuie să iniţieze planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente cu consum de energie aproape egal cu zero.

 

Certificatul energetic, obligatoriu la vânzare sau închiriere

 

Vânzarea sau închirierea clădirilor/unităţilor de clădire nu se poate face în lipsa unui certificat de performanţă energetică, stabileşte Legea nr. 372/2005. Mai precis, potenţialul cumpărător sau chiriaş trebuie să primească o copie a acestui document înainte de încheierea contractului.

“Pentru clădirile sau unităţile de clădire care se vând sau se închiriază, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, după caz, anterior perfectării contractului, o copie de pe certificat, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire pe care urmează să o cumpere/închirieze, după caz”, dispune actul normativ.

Atunci când este încheiat contractul de vânzare-cumpărare, proprietarul trebuie să transmită certificatul original către noul posesor, se mai arată în lege: “La încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar. La data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv de închiriere, proprietarul are obligaţia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va rămâne în posesia proprietarului”.

Orice contract de vânzare-cumpărare încheiat fără punerea la dispoziţie a copiei certificatului de performanţă energetică este supus nulităţii relative şi este anulabil. Conform Codului civil, nulitatea relativă poate să fie invocată doar de persoana al cărei interes este ocrotit prin dispoziţia legală încălcată.

Atenţie! Deşi OG nr. 13/2016 a intrat în vigoare astăzi, noile limite ale amenzii pentru neafişarea certificatului energetic se vor aplica din 28 februarie.

 

Sursa: Avocat. Net

 

Comments are closed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com