H.G. nr.530/21.04.2022 pentru modificarea si completarea H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie

În perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, inclusiv, se pot depune Cererile de acord pentru finanțare în baza H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.
Conform Ministerului Finanțelor, având în vedere faptul că în prezent mai sunt în analiză 29 de cereri de acord pentru finanțare, depuse până la data de 03.02.2022 și ca urmare nu se poate stabili cu exactitate valoarea bugetului rămas din valoarea bugetului total al schemei de ajutor de stat, se stabilește pentru această sesiune un buget în valoare de 700 milioane lei.
Investițiile mai mari de 1 milion euro vor fi direcționate către 92 domenii de activitate, precum industria prelucrătoare, construcții, HORECA, informații și comunicații, sănătate și asistență socială.
Nivelul de finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat se stabilește în funcție de mărimea proiectului de investiții și regiunea geografică.
Prin grila de punctaj propusă, sunt încurajate investițiile în zonele cele mai slab dezvoltate ale României.
În funcție de proiectele depuse și rezultatele analizei acestora, bugetul sesiunii va fi majorat până la atingerea bugetului total al schemei de ajutor de stat în valoare de 6.380 milioane lei, odată cu aprobarea rectificării bugetului de stat aferent anului 2022, din care vor fi deduse sumele angajate deja prin acordurile pentru finanțare emise până la acea dată.
Cererile de acord pentru finanțare se pot depune la Registratura Generală a Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății nr.16, sector 5, București, menţionându-se pe plic: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.807/2014”.