Anunt privind rezultatul procedurii de selectie partener

In conformitate cu prevederile:
• Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificari si completari ulterioare,
• Prevederile H.G. nr.93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificari si completari ulterioare,
• Cerintele Ghidului solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)-Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.
Patronatul National al Femeilor de Afaceri din IMM-uri anunta rezultatul procedurii de selectare partener/parteneri din domeniul public in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru implementarea unui proiect:
Programului Operational Capacitate Administrativa 2014 -2020 (POCA)

Obiectivul Specific 2.1. lntroducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP,
Obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatilor publice si a partilor interesate si eficienta administratiei publice (OT 11),
Prioritatea de investitii 11i Efectuarea de investitii in capacitatea institutionala si in eficienta administratiilor si a serviciilor publice la nivel national, regional si local in vederea realizarii de reforme, a
unei mai bune legiferari si a bunei guvernante.

Comments are closed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com