- Updated Workers - Cod SMIS - 142506 -

PARTENERI: 

Lider – PATRONATUL NATIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

Partener 1 – IOANIDA TURISM SRL

Partener 2- DRD PROCONS SRL

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI il reprezinta imbunatatirea nivelului de cunostinte / competente / aptitudini in cadrul intreprinderilor din regiunile mai putin dezvoltate care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate) si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare) sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala in domeniul competentelor digitale (IT) pentru 310 angajati, precum si prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca.

Prin obiectivul general al proiectului se urmareste formarea a 310 angajati, formati din angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior, din care:

– minim 32 se incadreaza in categoria angajatilor varstnici (55-64 de ani)

– 125 femei, conform sectiunii grup tinta din ghidul conditii specifice si sectiunii indicatori prestabiliti de realizare din sistemul informatic MySMIS2014.

Prin proiect se vor sprijini un minim de 32 de IMM-uri din care 5 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca,  in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Fiecare persoana din grupul tinta este programata de a obtine o certificare ANC de calificare formala (cursurile de calificare nivel 2-4), o certificare ANC non-formala (evaluarea competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale), precum si alte acreditari specifice in domeniul IT (ECDL), astfel:

150 cursanti nivel 2 – Programator analist
100 cursanti nivel 3 – Operator introducere si validare date
32 cursanti – evaluare competente specialisti dobandite pe alte cai decat cele formale
310 cursanti ECDL COMPLET – serviciu externalizat
156 cursanti ECDL AVANSAT – serviciu externalizat
32 cursanti – formare specialisti – serviciu externalizat.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1.OS1 Cresterea constientizarii angajatorilor care isi desfasoara activitatea sau intentioneaza sa-si desfasoare activitatatea in sectoarele/domeniile economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI in Regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia).

OS1 contribuie la atingerea ind 4S36 si 4S17, prin derularea a 126 de campanii de informare, campanii care urmaresc constientizarea angajatorilor care isi desfasoara activitatea sau intentioneaza sa-si desfasoare activitatatea in sectoarele/domeniile economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI in Regiunile mai puţin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia).

 Mijloacele de informare utilizate:

-126 de campanii cu minim 30 de participanti/campanii din cele 7 regiuni

-brosura de informare

-anunturi radio

-campanii mass media

-anunturi ziar (in cadrul campaniilor de informare un beneficiar poate participa de mai multe ori, tinta minima fiind de 500 de persoane – 32 de IMM-uri din care 5 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca). OS1 contrib la inform a min 500 de pers – 32 de IMM uri,la srijinirea selectiei GT, fiind corelat cu SA1.1.

Rezultate: min 500 de pers – 32 IMM-uri; 60 anunturi afisate; o brosura de informare realizata; un spot radio realizat si difuzat; o camp de promovare utilizand principalele retele de socializare (facebook, twitter, snapchat) realizata.

  1. OS2 – Identificarea si selectia a 310 PERSOANE – Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior, din care minim 32 se incadreaza in categoria angajatilor varstnici (55-64 de ani) si identificarea a minim 32 de IMM-uri din care min 5 IMM-uri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca ce urmeaza a fi sprijinite prin proiect,Regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia). Procesul de identificare si selectie a GT si a IMM-urilor este realizat printr-o metodologie transparenta, echidistanta si obiectiva care contine clar criteriile si modalitatiile de selectie pt GT. OS2 contribuie la identificarea si selectia a 310 pers-min 32 IMM,fiind corelat cu SA1.2 si cu indicatorul de realizare imediata 4S36 si ind de realiz 4S17.

Rezultate: 310 PERSOANE identificate si selectate in grupul tinta al proiectului, 1 metodologie selectie grup tinta elaborata si implementata, 1 metodologie de selectie a IMM-urilor elaborata si implementata, min 32 de IMM-uri din care 5 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca identificate si selectate.

  1. OS3 – Implementarea unor programe de formare formala profesionala (autorizate ANC) pentru 310 Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior, din care minim 32 se incadreaza in categoria angajatilor varstnici (55-64 de ani) care vor dobandi compet ANC avand module importante precum tranzitia catre o eco cu emisii scazute de CO2 si eficienta dpdv al utiliz resurselor, inovare soc, imbunatat accesibilitatii, utiliz si a calitatii tehnologiilor informa si comuncatiilor,dezvolt durabila,egalit de sanse si non-discrimin,egalitate intre F si B, astfel incat prin calitatea de participant in pr,sa creasca performantele in plan prof,imb abilit,facilit adaptarii la dinamica pietei.Cursurile se vor desfasura in sala de curs.OS3 contrib la certificarea a 285 persoane,fiind corelat cu A2 si indicatorul de realizare imediata 4S36, ind de realiz 4S17,ind de rez imediat 4S34.

Rezultate: 285 cursanti certificati

  1. OS4 – Implementarea unor programe de formare profesionala ANC non-formala IT pentru 310 Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior, din care minim 32 se incadreaza in categoria angajatilor varstnici (55-64 de ani) care vor dobandi compet ANC.OS4 contrib la certificarea a 285 Ang,fiind corelat cu A3 si indicatorul de realizare imediata 4S36,ind de realiz 4S17,ind de rez imediat 4S34.

Rezultate: 285 cursanti certificati ANC non formal.

  1. OS5 – 32 IMM-uri identificate si selectate pentru a fi sprijinite prin proiect-in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI din care 5 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca.OS5 este corelat cu SA4 si contrib la sustenabilitatea rez imediate in IMM-uri,instr de sustenab,prin realiz indic 4S35,4S17.

Rezultate: 32 IMM-uri din care 5 IMM-uri sprijinite pentru introducerea de programe de invatare la locul de munca.

EFECTELE POZITIVE PE TERMEN LUNG:

  • sprijinirea a minim 32 intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din regiunile mai putin dezvoltate;
  • imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini in domeniul competentelor digital/IT pentru 310 angajati din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din regiunile mai putin dezvoltate;
  • obtinerea unei calificari pentru minim 285 angajati (aproximativ 92%) din cei 310 angajati care vor beneficia de serviciile de formare profesionala;
  • introducerea de programe de invatare la locul de munca in termen de 6 luni dupa finalizarea sprijinului de catre minim 5 IMM-uri care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din regiunile mai putin dezvoltate.

        Prin masurile si activitatile sale, proiectul reprezinta un beneficiu atat pentru angajatii din grupul tinta vizat de proiect prin cresterea sanselor de pastrare a locului de munca si de dezvoltare a carieriei ca urmare a participarii la activitatile de fomare profesionala si la programele de ECDL in urma cararora vor dobandii o calificare sau o recalificare, ceea ce la spori productivitatea muncii, iar pe de alta parte reprezinta un beneficiu pentru angajatorii din cadrul carora provin cei 310 angajati din grupul tinta al proiectului prin cresterea productivitatii acestora, ceea ce se traduce prin plus valoare si calitate a intreprinderilor acestora, mentinerea si consolidarea pozitiei pe piata, deschiderea de noi orizonturi/piete de desfacere etc.